‎”I used to be an adventurer like you… then i took an arrow in the knee.” มีความหมายว่าเมื่อก่อนพวกเราก็เป็นนักล่าเหมือนคุณ จนกระทั่งโดนธนูปักที่เข่า ก็เลยมาเป็นยาม 
ประมาณว่าใช้สำนวนนี้ เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องเลวร้าย จุดบกพร่องปมด้อย หรือเรื่องตรงข้ามจากดีมาเป็นร้าย มาใช้ในรูปแบบติดตลกเช่น

“แต่ก่อนครูนางน้อยก็สวยนะ จนกระทั่งธนูปักที่หัวเข่า”

“ฉันเป็นคนขยันนะ จนกระทั่งธนูปักที่หัวเข่า”

“จนกระทั่งธนูปักหัวเข่า” สำนวนนี้มีที่มาจากเกมส์นี้ค่ะ The Elder Scroll V : Skyrim” 

Advertisements

About Sindy Siri Noi

I still believe and ready

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s