โฮมสเตย์ หมู่บ้านวังน้ำมอก

โฮมสเตย์ หมู่บ้านวังน้ำมอก

โฮมสเตย์ หมู่บ้านวังน้ำมอก

Wang Nam Mok Home stay

Community Forest and Local Food by Ban Wang Nam Mok Community, Nong Khai
Northeastern Region
Award of Outstanding Performance
Tel: +66 (0) 4242 3783
Contact person:
Mr Tinnaphop Suphantha, President of the Tourism Coordination Centre in Ban Wang Nam Mok
Tel: +66 (08) 6232 5300
Address: Ban Wang Nam Mok Community, 2 Mu 5, Ban Wang Nam Mok, Tambon Phraputthabat, Amphoe Si Chiang Mai

ชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อว่างจากการทำไร่ทำนาต่างก็หันมาทำ สินค้าโอทอป หัตถกรรมพื้นบ้าน พร้อมๆกับการสืบสาน ฟืนฟูประเพณีของท้องถิ่น

เมื่อผืนป่า 3,500 ไร่ ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย เริ่มมีนายทุนและชาวบ้านเข้าไปลักลอบตัดไม้เผาถ่าน ทำให้เกิดปัญหากลับไปสู่ชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่บ้านวังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จึงพร้อมใจกันจัดตั้งป่าชุมชนขึ้นบนภูผีปอบ-ภูปักแป้น เพื่อพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้กลับคืนมา

ด้วยพลังแห่งความ สามัคคีของชาวบ้านที่ตื่นตัวต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ป่าชุมชนภูผีปอบ ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าก็คืนมาดังเดิม ในปี พ.ศ.2543 กรมป่าไม้จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนดีเด่น”ให้กับชาวบ้านที่นั่น

ปัจจุบันชาวบ้านได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านโฮมสเตย์ประมาณ 26 หลังคาเรือน มีการฝึกอบรมเด็กๆในหมู่บ้านให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย คอยนำทางนักท่องเที่ยว และร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ป่าชุมชนภูผีปอบ การปั่นจักรยานชมทุ่งและทิวทัศน์แม่น้ำโขง สัมผัสกับบรรยากาศของดอกไม้ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ต้นยางนาขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปี หรือเล่นน้ำตก ชมเตาถ่านมรณะ ชมการทอผ้าพื้นเมืองด้วยกี่กระตุก

ชาววังน้ำมอกจะจัดมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารแบบพาแลง ซึ่งเป็นประเพณีที่ถูกจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่ไปเยือน เป็นหมู่คณะ อาหารแต่ละมื้อชาวบ้านตั้งใจปรุงอย่างสุดฝีมือ รับรองว่าอร่อย ไม่แพ้ที่ไหน ไม่ว่าจะเป็น แกงหน่อไม้ ส้มตำ ตำสับปะรด ปลาทอดสมุนไพรกรอบ ฯลฯ

น้ำตกวังน้ำมอก อยู่ในเขตวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท เป็นน้ำตกสูง 30 เมตร อยู่ทางทิศเหนือของหมุ่บ้าน เลยเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ออกไปทางอำเภอสังคม ประมาณ 28 กิโลเมตร ก่อนถึงวัดหินหมากเป้ง 20 เมตร จะมีทางแยกซ้ายเข้าสู่หมู่บ้านวังน้ำมอก ระยะทางจากทางแยกเข้าสู่น้ำตกประมาณ 7 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์จนถึงตัวน้ำตกได้โดยไม่ต้องเดินเท้า บริเวณน้ำตกมีแนวสันภูเป็นผาหินมีลักษณะแปลกตา ธารน้ำไหลระยะทางลดหลั่นกันไป ตอนล่างเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และลานหิน สามารถลงเล่นน้ำและอาบน้ำได้ ช่วงเวลาที่มีน้ำได้แก่ ช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม เป็นช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุด

ประกอบกับผู้คนที่มาท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืน (โฮมสเตย์) และเดินเที่ยวป่า รวมทั้งยังร่วม พิธีบายศรีสู่ขวัญ และซุมข้าวแลง (กินข้าวเย็นด้วยกัน) ซึ่งเป็นประเพณีของชาวบ้านวังน้ำมอกในการต้อนรับกับคนแปลกถิ่นที่มาเยือน จึงสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนเป็นอย่างดี อาหารพื้นบ้านที่ท่านจะได้ลิ้มรส อันได้แก่ แกงหน่อไม้ ตำสับปะรด ปลาทอดสมุนไพรกรอบ ฯลฯ

การไปวังน้ำมอก เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 211 หนองคาย-เชียงคาน ผ่านอำเภอท่าบ่อ และศรีเชียงใหม่ เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าบ้านลุมพินี และน้ำตกวังน้ำมอก ระหว่าง กม. 63-64 ก่อนถึงวัดหินหมากเป้ง 200 เมตร จากปากทางเข้าไปอีก 6 กม. เลี้ยวขวาตรงสถานีอนามัยห้วยไฮ วิ่งไปอีก 3 กม. ผ่านศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำทอน ผ่านโรงเรียนบ้านวังน้ำมอก ข้ามสะพาน ด้านซ้ายมือก็ถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวที่สนใจจะพักแรมโฮมสเตย์ที่บ้านน้ำมอก ติดต่อได้ที่ คุณติณณภพ สุพันธะ(ในภาพ) แกนน้ำชาวบ้านให้ลุกขึ้นมาพลิกฟื้นป่าชุมชน ณ “ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านวังน้ำมอก” เลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ : 0-4242-3783 เบอร์มือถือ : 08-6232-5300

เครดิต http://www.thaitravelhealth.com/blog/archives/1106

Advertisements

About Sindy Siri Noi

I still believe and ready

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s