ปรัชญา จาก เสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว โดยพระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ)

1.ยอมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาด เสน่ห์ของคนอยู่ที่ยอมลำบากเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข เช่น พ่อแม่ยอม เหนื่อยเพื่อให้ลูกหลานสุขสบาย

2.ดูดซับความสกปรกได้ แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลา เสน่ห์ของคนอยู่ที่รู้ตัวเองว่าสกปรกถึงเวลาต้องชำระล้างมิใช่อมความสกปรก ไว้แล้วแกล้งบอกว่าตนสะอาด

3.เป็นผ้าที่สะอาดที่สุด ในขณะที่คนมองว่าสกปรกที่สุดเหมือนคนที่หมั่นฝึกขัดเกลาตนเองรู้จักถ่อมตน และอ่อนโยน ไม่โอหังอวดดีให้เป็นที่รังเกียจ และหมั่นไส้ของคนอื่นเขา ก็จะเป็นคนมีคุณค่า ไม่ว่าจะมาจากสกุลใด การศึกษามากหรือน้อยก็ตามต้องทำตัวให้เป็นผู้ใฝ่รู้แต่ไม่อวดรู้ ทำเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองให้ได้

4.แม้ว่าเป็นผ้าไม่มีราคา แต่ก็มีค่ายิ่งใหญ่ได้ เหมือนคนที่พยายามทำตนให้มีคุณค่าด้วยการทำงาน ทำตนให้มีประโยชน์ให้มีค่า ไม่งอมืองอเท้า น้อยเนื้อตำใจในโชควาสนา ชะตาชีวิต

5.ไม่เกี่ยงงอนว่าจะถูกใช้เช็ดถูอะไร เหมือนคนที่ยอมตัวอาสาทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ปริปากบ่น รู้จักอาสาคน อาสางานไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตาม ตั้งใจทำงานโดยไม่เกี่ยงงาน

6.ถูกใช้งานในที่สกปรกที่สุด เหมือนคนที่ยอมทำในสิ่งที่คนทั้งหลายรังเกียจที่เขาเห็นว่าไร้ค่า เป็นงานชั้นตำ แต่ก็ตั้งใจทำให้เป็นของมีค่าขึ้นมาได้ หรือยินดีในการบริการ เหมือนคนที่อิ่มเอิบเมื่อชีวิตได้บริการรับใช้คนอื่น รับใช้สังคม ดีใจเมื่อคนยินดีมาใช้บริการก็ยินดีที่จะเสนอตัวเข้าไปให้บริการ มากกว่าที่จะคิดเข้าไปบริหาร แปลว่าทำตัวให้เหมือนผ้าขี้ริ้วนั่นเอง

7.พอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสะอาด เหมือนคนต้องพอใจที่ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น ต้องมีความพอใจที่จะทำงานปิดทองหลังพระ มีความสุขและภูมิใจที่ได้มอบความสำเร็จให้คนอื่น มีมากที่ผู้น้อยบางคนทำงานแล้วทำให้ผู้ใหญ่เล็กลง ขณะที่ตัวเองโตขึ้น

8.ทนทานต่อการขัดถูและซักล้าง ไม่เปราะบางเหมือนคนที่มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ปัญหา แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น มีจิตใจหนักแน่นไม่เปราะบาง หักง่าย

9.แม้จะถูกมองว่าเป็นผ้าขี้ริ้วแต่ก็ไม่ทำตัวขี้เหร่ เหมือนคนที่รู้ตัวเองว่าคนกำลังปรามาสสบประมาท ตั้งอกตั้งใจเอาชนะอุปสรรคตรงนั้นให้ได้ ไม่พ่ายแพ้ตามคำปรามาสของคนอื่น รู้ตัวตลอดเวลาว่าตัวเองกำลังทำอะไรและมีกำลังใจในสิ่งนั้น ที่สำคัญคือมองหาความสำคัญให้ได้จากสิ่งที่คนมองไม่เห็นว่าสำคัญอย่างไร คือสามารถมองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คนทั้งหลายมองว่าไร้ค่า.

ผ้าขี้ริ้วมีเสน่ห์เพราะยอมสัมผัสกับสิ่งสกปรก ชีวิตของคนก็เช่นกัน ถ้ายอมทุกข์ยากลำบาก ยอมสัมผัสกับสิ่งที่คนรังเกียจได้ก็จะมีเสน่ห์ และมีความหมาย จึงขอให้ทุกคนสร้างเสน่ห์ให้กับชีวิต อย่างที่ผ้าขี้ริ้วสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง

 

Advertisements

About Sindy Siri Noi

I still believe and ready

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s